How do Banks score on

Help improve your bank and give your opinion. Send your bank a message!

Influence your bank by telling them what you think about their policy and practise and investments.

Can not show action buttons because there's no 'Take action form' defined in the CMS

All information about Taxes and corruption

Het Tax Justice Network (TJN) schat in dat overheden door gebruik van belastingparadijzen jaarlijks US$ 255 miljard aan belastinginkomsten mislopen. Dit komt overeen met de schatting van de OECD dat ontwikkelingslanden jaarlijks meer dan het driedubbele van de verkregen ontwikkelingshulp aan belastinginkomsten mislopen door belastingparadijzen.

Niet alleen burgers, maar ook banken en bedrijven hebben baat bij de publieke voorzieningen in de landen waar ze actief zijn en daarom hebben ze de verantwoordelijkheid om in ieder land belasting te betalen en hier open over te zijn. Toch profiteren veel internationaal opererende banken, bedrijven en rijke particulieren van internationale verschillen in belastingpercentages en gaten in nationale belastingregels om hun totale belastingdruk flink te verlagen.

De Eerlijke Bankwijzer vindt het belangrijk dat banken ook op belasting en corruptie worden getoetst. Een goed beleid op het gebied van belastingen en corruptie bestaat onder andere uit:

  • De bank rapporteert transparant over zijn belastingbetalingen per land;
  • De bank maakt zich niet schuldig aan corruptie;
  • De bank verleent geen financiĆ«le diensten aan bedrijven of particulieren die zich structureel schuldig maken aan corruptie of belastingontduiking.

Gedetailleerde informatie over belastingontduiking, corruptie en de manier waarop de Eerlijke Bankwijzer banken op dit onderwerp beoordeelt, kan je terugvinden in hoofdstuk drie van het laatst verschenen rapport.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×