How do Banks score on

Help improve your bank and give your opinion. Send your bank a message!

Influence your bank by telling them what you think about their policy and practise and investments.

Can not show action buttons because there's no 'Take action form' defined in the CMS

All information about Arms

Ondanks dat er weinig internationale verdragen en nationale wetten zijn die banken of andere financiële instellingen rechtstreeks aanspreken op hun investeringen in de wapenhandel en -productie, zijn er steeds meer financiële instellingen die vrijwillig hun investeringen hierin aan banden leggen.

Nog meer dan in andere sectoren, moeten banken hun investeringen in wapenproducenten en -handelaars zorgvuldig heroverwegen. Het gaat namelijk om dodelijke producten, de markt en handelsstromen zijn zeer ontransparant en de sector kent een geschiedenis van corruptie en wetsovertredingen. 

Omdat deze sector zoveel schade berokkent aan de mens vindt de Eerlijke Bankwijzer het belangrijk om banken ook op hun wapenbeleid te beoordelen. Het zou het beter zijn als banken investeringen in deze sector geheel vermijden. Als banken hiertoe niet bereid zijn, dan moeten zij in ieder geval:

  • investeringen in producenten van controversiële wapens uitsluiten (o.a. landmijnen, clusterbommen, nucleaire- en bacteriologische wapens);
  • Daarnaast moeten banken bedrijven actief in controversiële wapenhandel ook uitsluiten van investeringen.

Gedetailleerde informatie over de manier waarop de Eerlijke Bankwijzer wapenbeleid toetst, vind je in hoofdstuk 3 van het laatst verschenen rapport.

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×