Praktijkonderzoek ‘Nederlandse bankgroepen en veetransport’ (2013)

In 2013 verscheen het praktijkonderzoek naar investeringen van Nederlandse banken in veetransport. Er is bekeken hoe bankgroepen transporten proberen te verminderen of vervangen, en het dierenwelzijn tijdens transporten proberen te verbeteren.

Achtergrond
Jaarlijks worden er miljoenen dieren van en naar Nederland vervoerd op weg naar het slachthuis of een vetmesterij. Transport is een stressvolle aangelegenheid voor landbouwhuisdieren. Grootste boosdoeners: slechte ventilatie, te weinig ruimte, en gebrek aan voer en water. Het transport van dieren kan leiden tot uitputting, uitdroging, stress, verwonding, ziekte, en sterfte.

Welke banken investeren in veetransport?

  • Vijf Nederlandse bankgroepen investeren in veetransporteurs en vleesverwerkende bedrijven zonder na te gaan of die het welzijn van de dieren garanderen.
  • ABN Amro, ING en Rabobank financieren bedrijven die nauw betrokken zijn bij veetransport. De banken denken dat het naleven van Europese en Nederlandse wet- en regelgeving over veetransport genoeg is. Dat is niet zo. Deze regels garanderen volgens dierenbeschermingsorganisaties namelijk niet het welzijn van dieren tijdens transport.
  • Vermogensbeheerders van Aegon, ING en SNS Reaal beleggen in aandelen of obligaties van internationale veetransporteurs en vleesverwerkers. Ook zij scoren slecht in het onderzoek.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

  • Geen van de genoemde bankgroepen heeft tot nu toe toegezegd dat ze het investeringsbeleid voor veetransport zullen aanscherpen. Ook zeggen ze niets over het inzetten van instrumenten als screening en engagement tegen misstanden rondom veetransport.
  • Wel deden twee grote banken mee aan een leerbijeenkomst van de Eerlijke Bankwijzer begin 2014, in aansluiting op het onderzoek. Het is nog niet duidelijk of banken vervolgstappen zullen zetten, en zo ja welke.

 Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Praktijkonderzoek ’Nederlandse banken en varkenshouderijen’ (2011)

In 2011 verscheen het praktijkonderzoek naar investeringen van Nederlandse banken in varkenshouderijen. Voldoen de huisvesting en het dierenwelzijn aan de criteria van de Eerlijke Bankwijzer?

Achtergrond
Veel Nederlandse en buitenlandse varkenshouderijen gebruiken beperkende huisvestingsmethoden, waarin varkens onder meer een heel klein leefoppervlak hebben. Hierdoor staat het welzijn van varkens onder druk: de omstandigheden kunnen pijn, stress en/of ziektes veroorzaken. In de biologische varkenshouderij is de huisvestingssituatie veel beter. Dieren hebben meer ruimte, en ook daglicht en een vrije uitloop naar buiten.

Welke banken investeren in dierenleed?

  • De drie banken die het meeste geld uitlenen aan Nederlandse varkenshouderijen doen te weinig om de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. Rabobank, ABN Amro en ING scoren ‘matig’. De banken proberen wel betere huisvesting te stimuleren door varkensbedrijven hierop aan te spreken of voordeeltjes bij de financiering te geven. Dat leidt echter niet tot ruimere varkensstallen.
  • Zes van de elf onderzochte financiële instellingen scoren ‘slecht’ bij het beleggen in buitenlandse, beursgenoteerde varkenshouderijen.

undefined
Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

  • De zes bankgroepen (ING, Rabobank, Aegon, Delta Lloyd, Friesland Bank en SNS Reaal) proberen op geen enkele aantoonbare manier verbeteringen in de huisvesting voor varkens voor elkaar te krijgen.

 Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×