The policy of Van Lanschot

Help improve your bank and give your opinion. Send your bank a message!

Influence your bank by telling them what you think about their policy and practise and investments.

Can not show action buttons because there's no 'Take action form' defined in the CMS

Social Responsibility according to Van Lanschot

Verantwoord ondernemen betekent voor Van Lanschot integer ondernemen, met oog voor onze cliënten en andere belanghebbenden. Net als de Eerlijke Bankwijzer menen wij dat transparantie daarbij een belangrijke rol moet spelen. Wij zijn echter kritisch over de werkwijze van de Eerlijke Bankwijzer. Zo vinden wij de gehanteerde duurzaamheidsdefinities bijvoorbeeld te eenzijdig. Daarnaast bevatten de scoretabellen duidelijke inconsistenties en zijn deze zeer ‘scheef’; zelfs banken die aan 80% van alle criteria voldoen krijgen hooguit een ‘voldoende’. Tevens menen wij dat de Eerlijke Bankwijzer zich in haar persberichten en rapporten vaak ongenuanceerd en onnodig negatief uitlaat over het beleid van banken. Wij herkennen ons dan ook niet in veel van de teksten die over ons op deze website staan vermeld. Ondanks de vele gesprekken die wij hierover met de Eerlijke Bankwijzer hebben gevoerd, lijkt men weinig bereid tot veranderingen. Van Lanschot betreurt dat, want wij geloven in een open dialoog om tot verbeteringen te komen. Van Lanschot heeft een uitgebreid beleid ten aanzien van verantwoord ondernemen. In 2011 is dit beleid vertaald naar 10 KPI’s (key performance indicators). Deze beslaan zowel de bancaire kernprocessen als ook de milieu- en sociale prestaties van de bank. Een van de KPI’s richt zich nadrukkelijk op transparantie. Zie voor meer informatie www.vanlanschot.nl.

Company profile

Van Lanschot is de oudste onafhankelijke bank van Nederland (met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot biedt bancaire en vermogensbeheerdiensten aan vermogende particulieren in Nederland en België, ondernemers en hun ondernemingen, business professionals en executives, ondernemers in de zorgsector en verenigingen en stichtingen.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×