The policy of Triodos Bank

Help improve your bank and give your opinion. Send your bank a message!

Influence your bank by telling them what you think about their policy and practise and investments.

Can not show action buttons because there's no 'Take action form' defined in the CMS

Social Responsibility according to Triodos Bank

Triodos Bank is een uitgesproken JA-bank. Wij zijn dertig jaar geleden opgericht om financieringen te verstrekken aan duurzame ondernemers en bedrijven met een voortrekkersrol. Openheid over ons beleid is onze norm. We vinden de Eerlijke Bankwijzer dan ook een waardevol hulpmiddelvoor consumenten om inzicht te krijgen in de keuzes die banken maken. Maar de Wijzer onderzoekt met name uitsluitingen. Deze NEE-vraag maakt onvoldoende zichtbaar welk beleid we voeren om de samenleving te helpen verduurzamen. Het JA-beleid van Triodos Bank gaat op een aantal punten veel verder dan de uitsluitingscriteria van de Eerlijke Bankwijzer. De informatieve waarde van de wijzer zou sterk toenemen als ook en juist daaraan aandacht wordt besteed.Triodos Bank wil bijdragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat. Verder wil de bank het mensen, bedrijven en organisaties mogelijk maken om bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen. Tenslotte wil Triodos haar klanten duurzame financiële producten en een goede service bieden.

Company profile

Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied. Triodos Bank had eind 2012 788 medewerkers en ruim 437.000 klanten in Nederland, België, Groot-Brittannië, Spanje en Duitsland. Zij verstrekt voornamelijk leningen aan bedrijven en organisaties.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×