The policy of Rabobank

Help improve your bank and give your opinion. Send your bank a message!

Influence your bank by telling them what you think about their policy and practise and investments.

Can not show action buttons because there's no 'Take action form' defined in the CMS

Social Responsibility according to Rabobank

Rabobank is verheugd dat in de scores van de Eerlijke bankwijzer onze inspanningen beter zichtbaar worden om “het duurzame gangbaar en het gangbare duurzaam te maken”. Tegelijkertijd vindt de Rabobank dat Eerlijke Bankwijzer onze prestatie op onderdelen onderwaardeert, zoals de score van 2 punten op dierenwelzijn. Het statement Dierenwelzijn van de Rabobank is heel helder over het welzijn van circusdieren, het gebruik van proefdieren, de handel van wilde exotische dieren en de veehouderij. We geven duidelijk de indicatoren aan van wat we verwachten ten aanzien van deugdelijke huisvesting, transport en slacht van dieren. Het statement werkt prima in de praktijk. Zo heeft de Rabobank op basis van het statement onlangs een financieringsaanvraag afgewezen van een veetransport over een te lange afstand. De Rabobank Groep wil de landbouw duurzamer helpen maken en nieuwe productiemethoden en duurzame energie stimuleren. De bank wil ook projecten steunen voor mensen in een achterstandspositie, evenals maatschappelijke groepen. Verder geeft de Rabobank voorrang aan duurzame bedrijven en voert ze een dialoog met de bedrijven waarin zij belegt.

Company profile

De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag die actief is op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. De Rabobank is coöperatief georganiseerd en de 136 lokale Rabobanken bedienen miljoenen Nederlandse particuliere en zakelijke klanten met een compleet pakket aan financiële diensten. Rabobank International ambieert mondiaal een positie als de leidende food- en agribank. De bank verstrekt onder andere hypotheekleningen aan particulieren, leningen aan bedrijven en beleggingen in aandelen, obligaties en derivaten.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×