The policy of NIBC

Help improve your bank and give your opinion. Send your bank a message!

Influence your bank by telling them what you think about their policy and practise and investments.

Can not show action buttons because there's no 'Take action form' defined in the CMS

Social Responsibility according to NIBC

NIBC Bank stelt eisen op het gebied van duurzaamheid aan klanten en aan te financieren sectoren. Verder levert de bank met sociale projecten een bijdrage aan de samenleving. Ook wil NIBC de uitstoot van broeikasgassen CO2 fors terugdringen en de overgebleven uitstoot compenseren.

Company profile

NIBC Bank werd in 1945 opgericht door de Nederlandse overheid met het doel financiering te verstrekken aan de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. De bank richt zich van oudsher op de financiering van projecten in diverse (internationale) sectoren zoals scheepvaart, olie- en gasdienstverlening, infrastructuur, duurzame energie en commercieel vastgoed. De bank verstrekt o.a. leningen aan bedrijven, hypotheekleningen aan particulieren en beleggingen in aandelen, bedrijfsobligaties en derivaten.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×