The policy of ASN Bank

Help improve your bank and give your opinion. Send your bank a message!

Influence your bank by telling them what you think about their policy and practise and investments.

Can not show action buttons because there's no 'Take action form' defined in the CMS

Social Responsibility according to ASN Bank

De ASN Bank is voorstander van transparantie. De Eerlijke Bankwijzer stimuleert banken te laten zien wat zij op duurzaamheidsgebied doen. Voor ons als duurzame bank geeft het inzicht in wat de initiatiefnemers van onze werkwijze vinden. Dat betekent niet dat de ASN Bank dezelfde keuzes maakt. Zij kiest er bijvoorbeeld voor niet te beleggen in sectoren die geen plek hebben in de duurzame economie van 2050 zoals grootschalige mijnbouw, fossiele energie en dieronvriendelijke bedrijven. Ook belegt zij niet in wapens of kernenergie, ook niet onder voorwaarden. De ASN Bank kiest wel voor sectoren van de toekomst zoals zorg, onderwijs, wonen, waterbeheer en duurzame energie. De ASN Bank is ruim 50 jaar voorloper in duurzaam bankieren. De bank is actief in betalen, beleggen, sparen en zakelijke kredieten. ASN Bank geeft alleen kapitaal aan bedrijven en organisaties die een duurzame samenleving bevorderen. Bedrijven en sectoren die een duurzame samenleving ondermijnen sluit zij uit. De bank beoordeelt iedere kapitaalverschaffing vooraf aan de hand van haar eigen duurzaamheidscriteria. Bij het vaststellen of ingrijpend wijzigen van die criteria raadpleegt ASN Bank de betrokkenen. De bank is transparant en legt verantwoording af over het gevoerde beleid.

Company profile

ASN Bank is een Nederlandse bank die wil bijdragen aan de bevordering van een duurzame samenleving. ASN Bank is vooral actief op de particuliere markt in Nederland, maar verstrekt nu ook leningen aan duurzame (energie)bedrijven. ASN Bank is een volledige dochter van SNS Reaal, maar wordt apart behandeld omdat de bank een formeel eigen beleid voert en zelfstandig bij de grootste tien banken op de Nederlandse spaarmarkt hoort. De bank verstrekt o.a. hypotheekleningen, beleggingen in staatsobligaties, leningen aan Nederlandse gemeentes, provincies, waterschappen, waterleidingbedrijven, zorginstellingen, woningbouwverenigingen en onderwijsinstellingen.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×