The policy of Aegon

Help improve your bank and give your opinion. Send your bank a message!

Influence your bank by telling them what you think about their policy and practise and investments.

Can not show action buttons because there's no 'Take action form' defined in the CMS

Social Responsibility according to Aegon

AEGON Bank vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarbij staat het belang van onze klanten centraal. Daar hoort voor een bank een verantwoord investeringsbeleid bij. AEGON Bank wil met zijn beleggingen zowel goede financiële als goede maatschappelijke rendementen behalen voor zijn klanten. Wij selecteren daarom alleen beleggingen die in overeenstemming zijn met de normen en waarden zoals die zijn verwoord in het beleid Verantwoord Beleggen van AEGON Bank. De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief dat zorgt voor een actieve dialoog met belanghebbenden over de inhoud en uitvoering van dit beleid. Eerlijke Bankwijzer volgt ons kritisch. Hoewel we het niet altijd met de kritiek en meetmethoden eens zijn, helpen de aanmerkingen van EBW ons bij het continu aanscherpen van ons beleid. AEGON wil transparante en begrijpelijke producten aanbieden, een verantwoordelijk werkgever zijn en bij haar investeringen rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. Verder wil Aegon het milieueffect van haar activiteiten beperken en discriminatie onder werknemers voorkomen. Vrije en open competitie en persoonsgegevens wil de bank beschermen; corruptie, handel met voorkennis en witwassen wil zij juist tegengaan.

Company profile

Aegon Bank is een onderdeel van het Nederlandse Aegon N.V., één van de grootste financiële instellingen ter wereld op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingen. Aegon Bank biedt spaarrekeningen en hypotheekleningen aan particulieren in Nederland en bemiddelt in andere producten van Aegon (beleggingen, verzekeringen en pensioenen).

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×