The policy of ABN Amro

Help improve your bank and give your opinion. Send your bank a message!

Influence your bank by telling them what you think about their policy and practise and investments.

Can not show action buttons because there's no 'Take action form' defined in the CMS

Social Responsibility according to ABN Amro

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat hoog op de agenda van ABN AMRO. ABN AMRO vindt transparantie in de banksector zeer belangrijk, Om die reden hebben wij ook volledige medewerking verleend aan de "Eerlijke Bankwijzer". Naast onze directe maatschappelijke betrokkenheid, zoals de ondersteuning van de internationale kindervredesprijs, geven we vorm aan ons maatschappelijk verantwoord ondernemerschap via verschillende initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn de "New Energy en Clean Techdesk" waarmee we vooruitstrevende groene bedrijven adviseren en financieren. Ook in onze bedrijfsprocessen is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verankerd. Uit de "Eerlijke Bankwijzer" blijkt dan ook dat ABN AMRO op de goede weg is. Uiteraard streven wij continu naar verbetering in het belang van alle betrokken partijen. ABN Amro wil transparant en aanspreekbaar zijn, sociale, ethische en milieurisico’s beheersen en maatschappelijk verantwoorde producten aanbieden. Verder wil de bank een aantrekkelijke werkgever zijn en bijdragen aan lokale gemeenschappen. Tenslotte wil ABN Amro de milieueffecten van de bedrijfsactiviteiten zo klein mogelijk houden.

Company profile

De ABN Amro Group N.V. heeft 23.059 medewerkers in 23 landen. In Nederland, waar de bank 82% van zijn inkomsten genereert, is ABN Amro met 408 kantoren een belangrijke speler op de consumenten- en zakelijke markt. Internationaal is de bank vooral actief in het financieren van de sectoren energie, grondstoffen en transport. Verder heeft de bank omvangrijke private banking activiteiten in Nederland, Europa en Azië. De bank verstrekt o.a. hypotheek- en andere leningen aan particulieren, leningen aan bedrijven, beleggingen in aandelen, obligaties en derivaten.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×